Arufil 3 x 10 ml


Očné kvapky Arufil sa používajú na symptomatickú liečbu syndrómu “suchého oka(suchý zápal spojiviek). Očné kvapky Arufil sa nesmie aplikovať pri nosení mäkkých kontaktných šošoviek.


5,73

Qty:
Kód: 3250-3372. Categories: ,

Indikácie: Arufil sa používa na symptomatickú liečbu syndrómu „suchého oka” (suchý zápal spojoviek). Prípravok môžu používať dospelí, mladiství a deti všetkých vekových skupín.

Kontraindikácie: Arufil očná instilácia sa nesmie používať pri známej precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok prípravku.Počas používania prípravku nenoste mäkké kontaktné šošovky

Tehotenstvo a dojčenie: Poraďte sa s ošetrujúcim lekárom o vhodnosti používania prípravku počas tehotenstva alebo dojčenia. Doteraz nie je známe, či prípravok preniká placentou a do materského mlieka.

Dávkovanie: Vkvapkáva sa 5 krát i viackrát denne po 1 kvapke Arufil očnej instilácie do spojovkového vaku. Prípravok je určený na trvalé používanie.

Spôsob použitia: Fľaštička je vzduchotesná a vodotesná. Uzáver volno nasadá. Pred prvým použitím fľaštičky točte uzáverom pevne doprava, až trň uzáveru prebodne kvapkadlo fľaštičky. Potom uzáver odskrutkujte doľava. Fľaštičku dajte do kvapkacej polohy prebodnutým otvorom dole a jemným stlačením vytlačte 1 kvapku do odtiahnutého dolného viečka. Potom oko na chvíľu zavrite, aby sa v ňom prípravok mohol dobre rozplynúť. Po použití fľaštičku opäť dobre uzatvorte, aby sa obsah neznečistil a fľaštičku uložte vo zvislej polohe, aby sa nepoškodila.

Načatú fľaštičku nepoužívajte dlhšie ako 6 týždňov po prvom otvorení.

Arufil očná instilácia môže po vkvapnutí do oka na krátky čas vyvolať zahmlené videnie. Počas tejto doby nesmiete viesť motorové vozidlo ani vykonávať činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť.

lieková forma: očná instilácia
množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku: 20 mg / 1 ml
účinná látka: povidón