Zápcha, čo pomáha a čo škodí

Zápcha  – obstipácia postihuje 20 až 30% dospelých.

Zápcha sa prejavuje bolesťou brucha atvrdou stolicou.Jedná sa o sťažené vyprázdňovanie tuhej stolice, niekedy dôjde až k nemožnosti defekácie, teda vylúčeniu stolice z tela. Zápcha je do istej miery subjektívny pojem, ale v zásade ju môžeme definovať ako jeden z týchto príznakov:

 

 1. menej než 3 stolice za týždeň
 2. tuhá stolica vo viac ako 25% prípadov
 3. pocit nekompletného vyprázdnenia u viac ako 25% prípadov
 4. nadmerne namáhavá stolica u viac ako 25% prípadov
 5. nutnosť manuálnych manévrov za účelom uľahčenia defekácie u viac ako 25% vyprázdnení

Tieto príznaky často sprevádzajú bolesti brucha, kŕče, bolesť čriev, bolesť konečníka pri vyprázdňovaní.

 

V článku sa dozviete ako sa diagnostikuje, aké druhy poznáme, ako ju liečiť ako postupovať pri zápche v tehotenstve, u detí a u seniorov sa dočítate na konci článku. Ak chcete rýchlu radu aké preháňadlo je pre Vás najlepšie, použite rozhodovací strom.

 

Rizikové faktory

Tento problém môže postihnúť každého, avšak sú určité skupiny v populácií, ktoré majú jeden alebo viac rizikových faktorov pre jej vznik. Týmito rizikovými faktormi sú:

 • Vek – najviac ohrození sú malé deti a starší ľudia
 • Prekonané operačné zákroky v oblasti brušnej dutiny
 • Užívanie niektorých liekov
 • Gravidita – zápcha v tehotenstve je častý problém
 • Nevhodné stravovacie návyky (nízky príjem tekutín a vlákniny alebo zvýšený príjem potravín s „obstipačným účinkom“ – čokoláda, kakao, čierny čaj)
 • Nedostatok pohybu
 • Chronicky chorí pacienti
 • Zneužívanie laxatív
 • Cestovanie

 

Zápcha je choroba, ale môže byť aj príznak alebo dôsledok iného ochorenia.

Najčastejšími ochoreniami spôsobujúcimi akútnu obstipáciu sú rôzne črevné obštrukcie, nádorové črevné ochorenia, zápaly pankreasu, slepého čreva a iné. Tento druh môže vzniknúť aj ako dôsledok tehotenstva, prípadne užívania liekov.

Ak je primárnym ochorením označuje sa ako habituálna obstipácia. Rozdeľuje sa na 3 podtypy:

 1. Prostá habituálna zápcha – strata pocitu nutkania na stolicu sprevádzaná bolesťami brucha, hlavy, vyprázdňovanie je často bolestivé, nenastáva pocit spokojnosti. Tento typ vzniká tlmením nepodmienenej zložky defekačného reflexu nevhodnými stravovacími návykmi (málo vody, vlákniny) a podmienenej zložky (vedomím potlačovaním spontánneho nútenia na stolicu)
 2. Spastický typ – pri tomto type sa periodicky opakujú bolesti s následnou subjektívnou úľavou po defekácií
 3. Syndróm lenivého čreva – postihuje najmä mladé ženy, stav sa postupne zhoršuje s vekom a vrcholí okolo 40 roku života, vyznačuje sa minimálnou peristaltikou (samovoľným pohybom čriev). Tento typ obvykle nereaguje na liečbu liekmi a je nutný chirurgický zákrok

 

Podľa doby trvania sa rozdeľuje na akútnu a chronickú

Akútna 

Často ju spôsobujú bolesti v oblasti konečníka, kvôli ktorým pacienti potláčajú nutkanie na stolicu. Príčinou týchto bolestí sú najčastejšie hemoroidy, rôzne zápaly alebo trhliny – fisúry. Nemenej častou akútnou formou je tzv. „funkčná“, ktorá ľudí postihne pri zmene ich domáceho prostredia, prípadne stravy. Často sa vyskytuje pri cestovaní, alebo vtedy ak nie sú k dispozícií vhodné toalety. Ďalšími príčinami môžu byť aj obštrukcie čreva v dôsledku rôznych nádorových ochorení, divertikulóz (tvorba vydutín na stene hrubého čreva), zápalov a ischemických zmien.

Chronická 

Túto formu môže vyvolať veľké množstvo faktorov. Najmenej závažnými sú nesprávne stravovacie návyky, málo pohybu a stres.  Závažnejšími príčinami sú endokrinné poruchy (hypo- a hypertyreóza, cukrovka – diabetes a iné), štrukturálne zmeny na čreve (nádory, divertikuly, zápaly), prípadne ochabnutie brušných svalov. Často ju tiež spôsobujú poruchy v rovnováhe prvkov ako draslík a vápnik (hypokalémia, hyperkalcémia) a v neposlednom rade užívanie liekov (opiáty, anticholinergiká, antidepresíva, neuroleptiká), ale aj dlhodobé užívanie  preháňadiel – laxatív.

 

Podľa doby trvania prechodu stolice hrubým črevom ju môžeme rozdeliť tiež na dva typy:

S normálnym tranzitom

Pri tejto forme je pasáž stolice črevom normálna, avšak problém nastáva pri defekácií stolice, ktorá je sťažená, pripadne je pacient úplne neschopný vylúčiť stolicu. Takýto druh je spojený s obštrukciou vývodovej časti gastrointestinálneho systému. Najčastejšími príčinami sú pokles panvového dna alebo zmeny  anorektálneho uhla.

 

So spomaleným tranzitom

Pasáž črevom je spomalená, vyskytuje sa menší počet kontrakcií a menšia frekvencia nutkania na stolicu než pri obstipácia s normálny tranzitom.

Pôvod tohto ochorenia je zatiaľ nejasný, predpokladá sa, že možnou príčinou by mohla byť degenerácia nervového systému prípadne abnormality hladkej svaloviny čreva.

 

Diagnostika zápchy

Diagnostické metódy môžeme rozdeliť na:
Diagnostika problemov.

Základné vyšetrenia

 • Anamnéza je jednou z najdôležitejších metód pri diagnostikovaní a určovaní pôvodu problémov. Na základe rozhovoru lekár zisťuje, ako často má pacient stolicu, akej je konzistencie, či sú jeho ťažkosti akútne alebo chronické. Zisťuje sa, či pacient užíva nejaké lieky alebo voľnopredajné preparáty, dôraz sa kladie aj na objasnenie pacientových stravovacích návykov a celkovej životosprávy.
 • Celkové fyzické vyšetrenie základom je vyšetrenie brucha pohmatom a vyšetrenie oblasti konečníka kvôli zisteniu prítomnosti perianálnych ochorení.
 • Digitálne vyšetrenie
 • Vyšetrenie sliznice
 • Záznamy o stolici
 • Základné laboratórne vyšetrenia pozostávajú z biochemických a hematologických vyšetrení, kde sa hlavne určujú pomery elektrolytov, glykemické hodnoty, kreatinín a krvný obraz.
 • Vyšetrenie stolice (koprologické vyšetrenie) môže byť makro- a mikroskopické.
 1. Makroskopické vyšetrenie stolice: hodnotí sa farba, konzistencia, prípadne zápach
 2. Mikroskopické vyšetrenie stolice: sleduje sa prítomnosť potravinových zbytkov (škrob, tuk) prípadne parazitov

Doplňujúce vyšetrenia

 • Kolonoskopia je základná zobrazovacia metóda, ktorá je indikovaná v každom prípade, kde je podozrenie na možnú chorobu hrubého čreva.
 • Gynekologické vyšetrenie
 • Neurologické a psychiatrické vyšetrenie

 

Čo pomáha pri zápche?

Základná terapia spočíva v upravení stravovacieho režimu a životného štýlu, následne nastupuje symptomatická liečba za použitia laxatív. Ak obstipácia vznikla ako dôsledok iného ochorenia, je nutné vyliečiť toto ochorenie za súčasnej liečby zápchy ako jeho príznaku. Súčasťou terapie býva aj nácvik defekačného reflexu.

 

Úprava stravovacieho režimu a životného štýlu

Pacienta je nutné oboznámiť s potrebou pravidelného stravovacieho režimu, ktorý zahŕňa dostatočný príjem tekutín (2 – 2,5 litra denne) a vlákniny. Vláknina viaže v hrubom čreve vodu, tým zväčšuje svoj objem a následne dráždi sliznicu hrubého čreva, čo aktivuje kinetiku hrubého čreva. Na vlákninu je bohaté najmä ovocie, zelenina v surovom stave, celozrnné potraviny, ovsené vločky, otruby. Vhodné je užívanie probiotík. Nemenej dôležitý je telesný pohyb, odporúčajú sa aj masáže brucha.

 

Nácvik defekačného reflexu

Nácvik defekačného reflexu je jedným zo spôsobov ako vyvolať stolicu. Využíva sa tento postup:

Pacient po prebudení vypije pohár salinickej minerálky (napríklad Šaratica), následne vykoná úkony rannej hygieny a absolvuje raňajky. Zhruba po 20 – 30 minútach po jedle sa pacient pokúša o vylúčenie stolice aj napriek tomu, že sa nedostaví nutkanie. Toto je nutné opakovať najlepšie v rovnakú hodinu počas niekoľkých týždňov až mesiacov, časom by mala nastať spontánna úprava. Tento postup vlastne využíva gastrokolický reflex.

Dôležitá je aj správna poloha. Ako by to malo vyzerať v ideálnom prípade zobrazuje obrázokNácvik defekačného reflexu

Farmakologická terapia za použitia laxatív

K tejto forme terapie treba pristupovať opatrne, keďže laxatíva by sa nemali užívať pravidelne kvôli ich nežiaducim účinkom a možnému návyku organizmu na ich pomoc. Lieková forma a spôsob účinku by sa mali vyberať podľa preferencií pacienta a odporúčaní lekára alebo lekárnika.

 

Laxatíva – preháňadlá

Predstavujú farmakologickú liečbu. Sú to látky, ktoré nejakým spôsobom zrýchľujú pasáž stolice hrubým črevom. Ich podávanie je indikované tam, kde na liečbu nestačia diétne a režimové opatrenia. Podávanie laxatív je však do značnej miery limitované ich nežiadúcimi účinkami a možnosťou návyku.

Podľa spôsobu účinku môžeme laxatíva rozdeliť na kontaktné, osmoticky pôsobiace, objemové, liečivá zmäkčujúce stolicu a liečivá zlepšujúce peristaltiku.

 

1. Kontaktné laxatíva

Kontaktné laxatíva účinkujú priamym pôsobením na sliznicu hrubého čreva, kde dráždia nervové zakončenia. Tento druh laxatív sa používa u akútnej zápchy, ktorá vzniká najčastejšie diétnymi zmenami, prípadne ako nežiadúci účinok liekov. Často sa podávajú aj za účelom vyprázdnenia čreva pred chirurgickými alebo diagnostickými úkonmi. Nie sú vhodné  k dlhodobej terapii, z dôvodu vzniku návyku a zvyšovania tolerancie. Pri užití vysokých dávok dochádza k silným hnačkám, ktoré sú spojené s kŕčovitými bolesťami. Môžu byť prírodné alebo syntetické.

Prírodné preháňadlo je napríklad list senny alebo krušina. Pripravuje sa z nich čaj proti zápche. Ich veľkou nevýhodou je nemožnosť presného dávkovania. Syntetické sú bisakodyl a pikosíran sodný (Fenolax, Guttalax).

Ich účinok nastáva po 6 až 12 hodinách preto sa podávajú večer pred spaním.

 

2. Osmoticky pôsobiace laxatíva

Laxatíva z tejto skupiny sú látky neabsorbovateľné a osmoticky aktívne. Vďaka týmto vlastnostiam sú schopné viazať vodu a druhotne stimulujú sliznicu k sekrécii vody a elektrolytov. Medzi tento druh laxatív  patrí lactulosa, makrogoly, anorganické soli a glycerol. Do tejto skupiny patrí produkt F.X. Passage SL.

 

3. Objemové laxatíva

Ako objemové laxatíva sa používajú polysacharidy, či už prírodného pôvodu (semeno skorocelu indického), alebo semisyntetické polysacharidy (methylcelulosa). Tieto nevstrebateľné látky účinkujú na rovnakom princípe ako prirodzená zložka potravy – vláknina. Sú nestráviteľné a v hrubom čreve na seba viažu vodu, čím sa masívne zvyšuje ich objem, preto je nutné pri ich podávaní dostatočne prijímať tekutiny.

 

4. Liečivá stimulujúce črevnú motilitu

Sem patria lieky, ktoré stimulujú aktivitu črevnej svaloviny. V tejto skupine sa nenachádzajú žiadne voľnopredajné prípravky.

 

Nežiadúce účinky laxatív

Laxatíva tak ako iné farmakologicky účinné latky môžu mať nežiadúce účinky. Najčastejšie sú to zníženie vstrebávania vitamínov, živín a solí, stimulácia vylučovania vody a solí, straty vitamínov A, D, E, K, môže dôjsť k funkčným poruchám, ako sú obštrukcie, poruchy trávenia často sú prítomné zmeny v črevnej mikroflóre. Následkom týchto zmien môže dôjsť k liekovým interakciám. Nežiadúce účinky laxatív sú najvýraznejšie hlavne pri ich zneužívaní, kde dochádzka k hnačkám.

Dlhodobým používaním najmä kontaktných laxatív môže dôjsť k vzniku návyku a zníženiu ich účinku.

 

Zápcha v tehotenstve

TehotenstvoTento problém postihuje väčšinu žien. Dôvodom je vplyv hormónu progesterónu, ktorý telo vylučuje, aby sa uvoľnilo svalstvo maternice. Bohužiaľ tento hormón pôsobí nielen na maternicu, ale aj na svalstvo v črevách. To má za následok, že peristaltika je spomalená. Stav sa tiež zhoršuje vplyvom rastúceho plodu, ktorý tlačí na črevá a tiež obmedzuje ich pohyb. Okrem toho mnohé budúce mamičky musia počas tehotenstva užívať železo, ktoré sa tiež môže podieľať nana jej vzniku.

Tak ako pri každom prípade obstipácie aj vtehotenstve je  základom úprava životosprávy. Takže čo najviac tekutín, potravy bohatej na vlákninu, prípadne dopĺňať vlákninu vo forme výživových doplnkov ako psyllium. Ak tieto opatrenia nepomôžu, je možné použiť preháňadlo. Na výber sú dve možnosti. Ak potrebujete okamžitú úľavu do pár minút použite glycerínove čapíky. Ak okamžitá úľava nie je nutná alebo neradi požívate čapíky siahnite po lieku Lactecon. Oba produkty môžete bez obáv užívať aj počas tehotenstva.

 

Zápcha u detí

Tvrdá stolica u detí.Problémy so stolicou postihujú každého, deti nevynímajúc. Tvrdá stolica u detí sa najčastejšie objaví počas dvoch období. Pri prechode z mlieka na tuhú stravu a pri tréningu na nočník. Zápcha u starších detí je často spôsobená zadržiavaním stolice, či už kvôli strachu z bolesti alebo toalety. Niektoré deti zadržiavajú stolicu, aj keď sú v neznámom prostredí (dovolenka, verejné miesta) alebo len preto, aby nemuseli prerušiť hru. Často vzniká bludný kruh kedy dieťa zadržiava stolicu kvôli bolesti, ktorá je spôsobená tvrdou stolicou kvôli zadržiavaniu.

Treba pripomenúť, že u kojencov neplatí to, čo u starších detí a dospelých ľudí. Aj frekvencia stolice raz za týždeň je v poriadku pokiaľ stolica nie je tuhá a tvrdá.

U starších detí platí v prevencii a liečbe to, čo u dospelých. Prioritne treba zvýšiť príjem tekutín a vlákniny a dbať na to, aby dieťa malo dostatok pohybu. Okrem toho treba dávať pozor, aby dieťa nebolo stresované z celého aktu a na „kakanie“ mu navodiť kľudnú atmosféru. Akýkoľvek nátlak narobí viac škody ako úžitku. V prípade potreby sa vykonáva nácvik defekačného reflexu.

V prípade, že to situácia vyžaduje je možné použiť preháňadlo. Odporúčame však akékoľvek použitie preháňadiel konzultovať s lekárom. U detí vo veku jedného až desiatich rokov je možné použiť sirup Lactecon. Od desiatich rokov sa dajú použiť napríklad kvapky Guttalax.

 

Zápcha u seniorov

Problémy so stolicou u seniorov.Seniori sú najpočetnejšiaskupina, ktorá sa na lekárnika obracia s otázkou „Čo proti zápche?“. Dôvodom je, že u starších ľudí je predispozícia na jej vznik najväčšia. Vo vyššom veku ľudí často postihujú problémy s kĺbmi takže pohyb býva obmedzený alebo u ležiacich pacientov dokonca úplne nemožný. Starší ľudia majú tiež tendenciu zabúdať piť tekutiny, prípadne nezvyknú pociťovať pocit smädu. Ich strava je často nevyvážená a chýba im v potrave vláknina. No a v neposlednom rade obstipáciu môžu spôsobiť aj niektoré druhy liekov.

Základ terapie je tak ako vždy úprava životosprávy. Ak je nemožné zvýšiť frekvenciu pohybových aktivít (aj obyčajná 30 minútová prechádzka denne urobí divy), treba aspoň zabezpečiť pravidelný príjem vlákniny a tekutín. Netreba tiež zabúdať na nácvik defekačného reflexu, ak sú problémy chronické. Tiež je vhodné skonzultovať s lekárom alebo lekárnikom, či za problémy nemôžu užívané lieky. Ak problémy neustanú, je možné použiť preháňadlo. Vhodné sú všetky druhy, takže je možné si vybrať podľa osobných preferencií. Treba však dbať na to, aby jeho použitie bolo časovo obmedzené, aby sa predišlo tomu, že zápcha bude spôsobená práve dlhodobým používaním preháňadiel.