Prečo a kedy užívať probiotiká?

Svetová zdravotnícka organizácia definuje probiotiká ako živé mikroorganizmy, ktoré v prípade podávania v dostatočných dávkach prispievajú k zdraviu hostiteľa. Problematika probiotík je skutočne zložitá a rozsiahla. Veľa vieme, ale stále prichádzajú nové informácie, ktoré musíme spracovať.

V našom organizme sa nachádza asi 10-krát viac buniek rôznych mikroorganizmov, než vlastných buniek tela. Odhaduje sa, že ich celková hmotnosť u dospelého človeka je asi 1 kilogram. Žijú s nami v symbióze, čiže sme si vzájomne prospešní, pokiaľ sa rovnováha nenaruší. Tvoria spolu mikrobióm, ktorý je charakteristický pre každého človeka a významne ovplyvňuje jeho zdravie. Už vieme, že hrajú dôležitú úlohu v imunitnom systéme, ktorý je kľúčový pre priebeh ochorení. Zloženie mikrobiómu sa mení nielen s vekom, ale aj pôsobením vonkajších faktorov, s ktorými sa musí náš organizmus vysporiadať.

Užívanie probiotík môže zlepšiť zdravotný stav.

Perspektívne indikácie stále pribúdajú a predpokladá sa široké využitie v ďalších oblastiach. Cieľom užívania probiotík je zlepšenie zdravotného stavu prostredníctvom ovplyvnenia prítomnej mikroflóry a pôsobením na lokálny imunitný systém.

Klinicky overené indikácie probiotík zatiaľ sú:

 • Akútna hnačka
 • Hnačka cestovateľov
 • Hnačka spojená s užívaním antibiotík
 • Liečba zápchy
 • Laktózová intolerancia
 • Potlačenie patogénov z horných dýchacích ciest
 • Liečba Helicobacter pylori
 • Prevencia zubného kazu
 • Prevencia alergických ochorení
 • Prevencia a liečba zápalových črevných ochorení a dráždivého čreva
 • Atopická dermatitída

Kvalitný probiotický produkt musí spĺňať minimálne tieto podmienky:

 • Špecifický druh a kmeň (výskum viazaný na konkrétny kmeň nemožno aplikovať všeobecne)
 • Mikroorganizmy musia byť prítomné v dostatočnom množstve (minimálne 1 miliarda) a musia byť životaschopné
 • Účinnosť je preukázaná u ľudí v kontrolovaných štúdiách

Ako užívať probiotiká?

Probiotikum sa správne užíva spolu s jedlom, aby sme predišli priamemu pôsobeniu žalúdočnej kyseliny. Preventívne podávanie predstavuje 1-krát denne 1 dávku (tabletu, kapsulu, presný počet kvapiek podľa pokynov výrobcu). Pri akútnej hnačke a liečbe antibiotikami odporúčame užívanie spolu s B-komplexom, pre synergický efekt na podporu imunity. V rámci liečby podávajte maximálne odporúčané dávky 1 až 3-krát denne s odstupom najmenej 2 hodín od antibiotika. U detí vždy uprednostnite probiotiká určené pre ich vek. Neprerušujte užívanie probiotík ak sa objaví mierne nafukovanie alebo trocha redšia stolica, tieto javy sú normálne a sú spôsobené zmenou črevnej mikroflóry.

V článkoch, kde sa venujeme jednotlivým diagnózam, nájdete naše odporúčania na konkrétne produkty.

Hrubiško M., a kol. Probiotiká ako súčasť imunitného systému človeka. Bratislava: Vydavateľstvo Bonus 2012. ISBN 978-80-969733-7-8