Ako liečiť bolesť?

Bolesť je veľmi subjektívny pocit, „to isté“ bolí každého inak. Liečba bolesti je však dôležitá pre každého rovnako. Trochu teórie na úvod. Bolesť sa popisuje, ako nepríjemný senzorický alebo emocionálny zážitok spojený spravidla s poškodením tkaniva. Vyvinula sa ako jeden z obranných mechanizmov organizmu, ktorý nám signalizuje hroziace poškodenie alebo existujúce poškodenie. Pekným príkladom je moment, keď sa chytíme niečo horúceho. Okamžite odtiahneme...
Viac...